Uz mnoga odricanja te motivirani ljubavlju prema cvijeću uspjeli smo
postići uzgoj zdravih biljaka zavidne kvalitete.
U našim plastenicima koristimo isključivo sjemenske materijale
visoke kvalitete, a u tehnologiji uzgoja slijedimo standarde i
neprekidno se educiramo. Dokaz tome je svakako prije svega
činjenica da naš proizvod  uvijek nalazi kupca i da se taj isti kupac
vraća.
SADNJA
U našem Cvjetnom centru ''NENA'' već dugi niz godina  vršimo uslugu
sadnje i održavanja (čuvanja) cvijeća, a uglavnom ima slijedeći
redoslijed:
· donošenje vlastitih tegli ili kupnja tegli od nas
· odabir cvijeća po Vašoj želji ili uz naš stručni savjet ako se
cvijeće uzgaja na specifičnom  podneblju
· vršenje dezinfekcije vaših tegli (dezinfekcijom odstranjujemo
uzročnike svih biljnih bolesti koje se nalaze na korištenim
teglama)
· odabir zemlje za tu vrstu cvijeća
· sadnja sadnica i dodavanje granula (hrane)
· jednomjesečno čuvanje sadnica u našim plastenicima
· prema dogovoru dostava u Vaš dom
· detaljna uputstva za daljnji rast i razvoj (zaštita, prihrana i
zalijevanje)
Naš najviši cilj nam je da kupac u konačnici dobije odgovarajuću
kvalitetu za uloženi novac. Kupljena biljka mora opstati i cvjetati do
prvih mrazeva!